گلونی

شورش تیرداد در دوران فرهاد چهارم اشکانی

شورش تیرداد در دوران فرهاد چهارم اشکانی

شورش تیرداد در دوران فرهاد چهارم اشکانی

شورش تیرداد در دوران فرهاد چهارم اشکانی

به گزارش گلونی در یادداشت فرهاد چهارم در رویایی با امپراتوری روم گفتیم که این امپراتوری با فرماندهی آنتونیوس در جنگ با فرهاد چهارم اشکانی شکست خورد.

با این حال، باید بدانیم که شاهنشاه اشکانی نتوانست آن‌طور که باید و شاید از پیروزی خود بهره‌ای ببرد.

چراکه با شاه آتروپاتن بر سر غنائم جنگی با اختلافاتی رو‌به‌رو شد و همین اختلافات پادشاه آتروپاتن را به امپراتوری روم نزدیک‌تر ساخت. این اتفاقات باعث شد تا اشکانیان متوجه ضرورت توجه به آتروپاتن باشند.

علت دیگری که فرهاد چهارم نتوانست از پیروزی‌های خود استفاده کند را می‌توانیم شورش تیرداد بدانیم.

تیرداد احتمالا یکی از سرداران سپاه فرهاد بود که حمایت اشراف پارتی و همین‌طور امپراتوری روم را به همراه داشت.

به همین ترتیب هم توانست فرهاد را احتمالا نزد سکاها فراری دهد. فرهاد اما از پای ننشست و به کمک سکاها تخت خود را از چنگ تیرداد درآورد.

تیرداد نیز ابتدا به سوریه و سپس نزد اکتاویانوس به روم رفت و پسر فرهاد را نیز با خود برد. فرهاد از اکتاویانوس درخواست کرد که تیرداد و پسرش را به او تحویل بدهند. اما در نهایت، اکتاویانوس تنها پسر فرهاد را به ایران بازگرداند.

اما نه این پایان ماجرا بود و نه پیروزی سال ۳۰ قبل از میلاد باعث رضایت تیرداد. در سال ۲۶ قبل از میلاد سر و کله او در بین‌النهرین پیدا شد.

می‌گویند فرهاد بعد از مطلع شدن از بازگشت تیرداد دستور داد تا اعضای حرمسرایش را قتل عام کنند تا به دست تیرداد نیفتند و خود نیز به سرعت پا به فرار گذاشت.

اما این طور که به نظر می‌رسد، این بار نیز بخت چندان با تیرداد یار نبود و او دوباره مجبور به فرار شد و فرهاد چهارم برای دومین‌بار اما این‌بار به مرور توانست قدرت خود را بازیافته و تثبیت کند. اتفاقی که چندان هم نپایید.

درباره سلسله اشکانیان بیشتر بخوانید.

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل