گلونی

به سلطنت رسیدن فرهاد پنجم

به سلطنت رسیدن فرهاد پنجم

به سلطنت رسیدن فرهاد پنجم

به سلطنت رسیدن فرهاد پنجم

به گزارش گلونی فرهاد پنجم با کمک‌های مادرش، ملکه موزا که در اصل کنیزی از روم بود، پدرش، فرهاد چهارم را به قتل رساند و خود به سلطنت رسید.

شاهنشاه جدید در وضعیت نابه‌سامانی خصوصا در حوزه ارمنستان قدرت گرفت. چراکه تعیین شاه جدید برای آن سرزمین مسئله حساسی به شمار می‌آمد.

به همین خاطر، آگوستوس همراه نوه‌اش و البته با سپاه پرشمار راهی سوریه شد. فرهاد در سال ۱ قبل از میلاد موافقت کرد که تا در جزیره‌ای بر روی فرات با گایوس دیداری داشته باشد.

طی این دیدار فرهاد توانست برادران ناتنی‌اش را از رومیان پس بگیرد و همچنین با کاندیدای مورد نظر روم برای تاج و تخت ارمنستان نیز موافقت کرد.

نکته‌ای که در این دیدار وجود دارد این است که ملاقات داشتن در وسط رود فرات احتمالا در این زمان به این معنا بوده که رومیان همچنان رود فرات را مرز میان دو امپراتوری می‌دانند.

کمی بعد فرهاد پنجم با مادر خود، ملکه موزا ازدواج کرد و شاید به خاطر فشارهای غرب و البته اشراف مجبور به فرار شد و نهایتا در سوریه در گذشت.

به همین علت فردی به نام اُرُد سوم به جای فرهاد گماشته شد. اما از آن جایی که اُرُد احتمالا از یک شاخه فرعی خاندان اشکانی بود، پذیرفته نشده و دست آخر به قتل رسید.

در چنین زمانی بزرگان پارتی دغدغه ارمنستان را هم در سر می‌پروراندند و شاه دست‌نشانده روم را در آن سامان تهدیدی علیه امپراتوری و بیگانه می‌دانستند.

در این بین، آگوستوس که در دخالت‌ بزرگان اشکانی در ارمنستان خسته شده بود، نقشه‌ای برای جنگ کشید اما با مرگ نوه‌اش گایوس این نقشه به تعویق افتاد.

درباره سلسله اشکانیان بیشتر بخوانید.

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل