گلونی

فرهاد چهارم در رویارویی با امپراتوری روم

فرهاد چهارم در رویارویی با امپراتوری روم

فرهاد چهارم در رویارویی با امپراتوری روم

فرهاد چهارم در رویارویی با امپراتوری روم

به گزارش گلونی بعد از به قدرت رسیدن فرهاد چهارم جنگ صدساله‌ای میان شاهنشاهی او و امپراتوری روم درگرفت و نیروهای اشکانی در آتروپاتن در کنار رود فرات مستقر شدند.

آنتونیوس، امپراتور روم همراه با شاه ارمنستان، آرتاواز، سپاه خود را به دو دسته تقسیم کرد که این خود اشتباه بزرگ او در این جنگ است.

شخص امپراتور با دسته بزرگ‌تر سپاهش به سمت آتروپاتن به راه افتاد و دسته کوچک‌تر که تمامی تدارکات و قلعه‌کوب‌ها را در اختیار داشت، مامور شد تا آهسته‌تر از پشت سر حرکت کند.

این تصمیم آنتونیوس به سرعت و به لطف دستگاه جاسوسی قوی زمانه‌ به گوش فرهاد چهارم رسید و وی بی‌وقفه راهی آتروپاتن شد و دسته کوچک‌تر سپاهیان روم را مورد هدف قرار داد.

چراکه می‌دانست تصرف تختگاه ماد بدون وجود قلعه‌کوب‌ها طول خواهد کشید و قصد داشت تا روم را از این امکانات محروم سازد و این کار را هم کرد.

این چنین شد که باران بلا یکی پس از دیگری بر سر آنتونیوس باریدن گرفت. در این بین، شاه ارمنستان که شکست رومیان را در پیش می‌دید نیز به ایرانیان پیوست و طولی نکشید که فرهاد خود را به اردوگاه آنتونیوس رسانده، راه آب و غذا را بر رومیان بست و آن‌ها را محاصره کرد.

در چنین وضعیتی، آنتونیوس مقاومت را بیهوده دید و شروع به عقب‌نشینی کرد و در راه عقب‌نشینی نیز نیروهای اشکانی با بستن آب و خراب کردن جاده‌ها تلفات زیادی به رومیان وارد کردند.

با این حال، پس از سختی‌های فراوان آنتونیوس که فرمانده قابلی بود توانست سپاه خود را ارس عبور داده و به ارمنستان برساند.

به این صورت، استراتژی اشکانی جواب داده و آن‌ها توانستند دشمنانشان را در مرزهای خود شکست داده و اجازه ندهند آن‌ها به پایتخت و مرکز دولت نزدیک شوند.

درباره سلسله اشکانیان بیشتر بخوانید.

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل