گلونی

به یاد دکتر یارشاطر

به یاد دکتر یارشاطر

به یاد دکتر یارشاطر

به یاد دکتر یارشاطر

به گزارش گلونی استاد احسان یارشاطر در ۱۲ فروردین سال ۱۲۹۹ در همدان چشم به جهان به گشود.

او بنیان‌گذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، بنیان‌گذار مرکز مطالعات ایرانشناسی، استاد بازنشسته دانشگاه کلمبیا نیویورک بود.

احسان یارشاطر دوره دکتری خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران گذراند و همچنین در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن نیز دکتری خود را در رشته زبان‌شناسی ایرانی اخذ و رساله‌ای تحت عنوان «زبان تاتی جنوبی» در مسکو و البته همزمان با کنگره خاورشناسی سال ۱۹۶۰ با حضور والتر هنینگ، ایلیا گرشویچ و امیل بنونیست ارائه کرد. این رساله بیان می‌داشت که زبان مردم آذری‌زبان تاتی بوده است.

بعد از بازگشت به ایران در سال ۱۳۳۲ احسان یارشاطر در سمت دانشیاری کرسی زبان فارسی باستان و اوستایی تا سال ۱۳۳۷ مشغول به کار بود. تا این که بعد از بازنشستگی ابراهیم پورداود ایشان جایگزین شده و استادی فرهنگ ایران باستان را پذیرفتند.

استاد یارشاطر به کمک عبدالحسین زرین‌کوب، ایرج افشار و سایرین انجمن کتاب را در ایران تاسیس کردند و بنای نخستین نشریه بررسی کتاب را با نام راهنمای کتاب با همکاری مصطفی مقربی و ایرج افشار نهادند.

این نشریه تا سال ۱۳۵۷ کار خود را ادامه می‌داد و به بررسی آثار مرتبط با ادبیات و تاریخ ایران و همچنین انتشار اخبار ایرانشناسی می‌پرداخت.

در سال ۱۳۳۷ ایشان ایران را به مقصد نیویورک ترک کرده و تا دو سال در دانشگاه کلمبیا به عنوان استاد مدعو ایرانشناسی تدریس می‌کردند.

تا اینکه در سال ۱۳۳۹ دوباره به ایران بازگشته و در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شدند. با این حال، بعد از یک سال دکتر یارشاطر به آمریکا بازگشت و تا سه دهه مشغول به کار آکادمیک بودند. ایشان در ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۷ در کالیفرنیا در گذشتند.

تاریخ ایران کمبریج و نقش احسان یارشاطر در تداوم آن

آرشیوی از مجله راهنمای کتاب را دریافت کنید

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل