گلونی

کتاب معنی زندگی؛ مجموعه ده مقاله در حوزه زبان و ادبیات فارسی

کتاب معنی زندگی؛ مجموعه ده مقاله در حوزه زبان و ادبیات فارسی

کتاب معنی زندگی؛ مجموعه ده مقاله در حوزه زبان و ادبیات فارسی

کتاب معنی زندگی؛ مجموعه ده مقاله در حوزه زبان و ادبیات فارسی

به گزارش گلونی کتاب معنی زندگی مجموعه ده مقاله در حوزه زبان و ادبیات فارسی است که به قلم دکتر حسن انوری، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن به رشته تحریر درآمده است.

در کانال مرکز فرهنگی شهرکتاب درباره این کتاب آمده است:

بیشتر عمر من غیر از آموزش، در فرهنگ نویسی گذشته، هرچند به آنچه می‌خواستم نرسیده‌ام.

در مهرماه ۱۳۴۱ در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا شروع به کار کردم، و تألیف بخشی از حرف الف را بر عهده گرفتم و شصت سال منهای اوقاتی که به مناسبت‌هایی غیبت داشتم در آن مؤسسه کار کردم.

در مرداد ۱۴۰۱ از آن مؤسسه خداحافظی کردم. سه مقاله آغازین این دفتر مربوط به فرهنگ نویسی است.

مقاله برزویه طبیب در یادنامه شادروان احمد تفضّلی، که در خیابان‌های تهران ناجوانمردانه به قتل رسید، چاپ شده.

در باب نتیجه‌گیری آن مقاله، پیوسته در جستجو بودم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که سخن استاد گابریلی به حقیقت نزدیک‌تر است.

مقالات «روز حافظ» و «روز شهریار ـ روز زبان فارسی» به خواست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آن انجمن ایراد شده. درباره مقاله «معنی زندگی» در صدر آن توضیح داده‌ام.

کتاب معنی زندگی

گفتنی است حسن انوری استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحّح گلستان سعدی، و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

او به‌عنوان چهره ماندگار در رشته «ادبیات» معرفی شده است. همچنین، بخشی از پژوهش‌های او به حافظ‌پژوهی اختصاص دارد.

وی برخی از حروف (مجلدات) لغت‌نامه دهخدا را نیز تدوین کرده است. ایشان اصالتاً آذری‌تبار هستند.

بنیاد نخبگان استان تهران مراسم تکریمی در سال ۱۳۹۵ با حضور جمعی از چهره‌های علمی و فرهنگی کشور، شاگردان ایشان و استعدادهای برتر برگزار کرد.

برای تهیه کتاب بر روی لینک کلیک کند

معرفی سایر کتاب‌ها را اینجا بخوانید

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل