گلونی

گیلان و مازندران سوخت و مسئولان همچنان پشت تریبونند

گیلان و مازندران سوخت و مسئولان همچنان پشت تریبونند

گیلان و مازندران سوخت و مسئولان همچنان پشت تریبونند

گیلان و مازندران سوخت و مسئولان همچنان پشت تریبونند

به گزارش گلونی نخستین نشست علمی – تخصصی فناوری‌های نوین سبز در تهران برگزار شد و مدیرکل محیط‌ زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: استفاده از فناوری‌های نو پیونددهنده توسعه پایدار و زیست پذیری مطلوب شهری است اما متاسفانه هنوز نگاه واحدی بر مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار برای کاهش آلودگی‌ها در کشور وجود ندارد.

من به عنوان یکی از شهروندانی که متاسفانه هنوز نگاه واحدی بر مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار برای کاهش آلودگی‌ها ندارند از مدیرکل محیط‌ زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران عذرخواهی می‌کنم. و باز هم عذرخواهی می‌کنم که حرف‌های ایشان را قطع می‌کنم اما لازم است خدمت مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران عرض کنم که منِ نوعیِ هیچ‌کاره هم می‌توانم به جای خیلی از مسئولان مربوطه پشت تریبون بروم و خیلی از این حرف‌های قشنگ بزنم و کاری انجام ندهم. یکی از تفاوت‌های منِ نوعی با یک مسئول در این است که جناب مسئول علاوه بر اینکه حرف می‌زند، باید کاری هم انجام بدهد! البته گزاره خیلی واضحی را گفتم اما شاید نیاز بود که یادآوری کنم.

گیلان و مازندران سوخت

ما شهروندان می‌دانیم که استفاده از فناوری‌های نو چقدر خوب و مفید است اما در عمل فقط منتظر باد می‌مانیم تا برای چند روز یا حتی چند ساعت هوای شهر را از آلودگی پاک کند.

مطالبه‌گری می‌کنیم چون ما شهروند هستیم و آنها مسئول! اما ته دلمان می‌دانیم که همان ماجرای همیشگی است و نباید منتظر اتفاق تازه‌ای باشیم. البته که این «همان همیشگی» فقط به آلودگی هوا اختصاص ندارد و شامل اکثر موارد محیط‌زیستی می‌شود. مثل ماجرای همیشگی سوختن جنگل‌ها و نداشتن امکانات برای پیشگیری یا اطفاء حریق! مثل همین چند روز گذشته که جنگل‌های گیلان و مازندران در آتش می‌سوخت و دلسوزان محیط‌ زیست با دست خالی مشغول کمک‌رسانی بودند.

بله، ما هم فناوری‌های نو را دوست داریم، به‌شرطی که داشته باشیم و از آنها درست استفاده کنیم.

پایان پیام

نویسنده: روح‌ الله احمدی

نخستین هوای پاک پاییزی در تهران بعد از ۴ سال

خروج از نسخه موبایل