گلونی

حمله آشوربانی‌ پال و انقراض عیلامیان

حمله آشوربانی‌ پال و انقراض عیلامیان

حمله آشوربانی‌ پال و انقراض عیلامیان

حمله آشوربانی‌ پال و انقراض عیلامیان

در ۶۴۵ قبل از میلاد مسیح پادشاه قدرتمند آشور که از مدت‌ها قبل با عیلامیان در جنگ بود، این‌بار با بهانه‌ای تازه دوباره از در جنگ وارد شد.

آشوری‌ها در پی این جنگ توانستند وارد شوش شده، خزانه شاهان عیلامی را به دست بیاورند و تمام اشیا نفیس، مجسمه‌ها و در مجموع، ثروت این خزانه‌ها را به نینوا منتقل کنند.

آن‌ها در این جنگ فقط به کشت‌ و کشتار بسنده نکردند و حتی استخوان‌های شاهان عیلامی را بیرون آورده و به نینوا فرستادند و آن‌طور که حزقیال می‌گوید: «این است عیلام و تمام جمعیت آن در اطراف قبر آن همگی کشته شدند و همه از دم شمشیر گذشتند».

علاوه‌ بر این‌ها، آشوری‌ها مجسمه نه‌نه رب‌النوع اِرِخ را که بیشتر از هزارسال در اختیار عیلامی‌ها بود، به دست آورده و به شهر ارخ بازگرداندند. تمام کشته‌شده‌ها یک‌طرف، بعد از جنگ تعداد زیادی اسیر از شوش و شهرهای دیگر به سرزمین خود منتقل کردند.

خوم‌بان‌ کالداش، آخرین شاه عیلامی، نیز که فرار کرده بود، پس از چندی اسیر شد و آشوربانی‌پال او و شاه سابق را به ارابه سلطنتی بسته و تا معبد ایشتار کشاند.

حمله آشوربانی‌ پال و انقراض عیلامیان

از آشوربانی‌پال کتیبه‌ای درباره فتح عیلام برجای مانده که می‌گوید: «خاک شهر شوشان، شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را تماما به آشور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور عیلام را به تمامی عرض آن جارو کردم. من این مملکت را از عبور حشم، گوسفند و نیز تمام نغمه‌های موسیقی بی‌نصیب ساختم و به درندگان، مارها و جانوران کویر و غزال اجازه دادم که آن را فروگیرند».

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

قطعه ای از ‌نسخه عیلامی کتیبه سنگی خشایارشا در تخت جمشید کشف شد

خروج از نسخه موبایل