گلونی

کاسیان پرورش‌ دهندگان اسب

کاسیان پرورش_دهندگان اسب

کاسیان پرورش_دهندگان اسب

کاسیان پرورش‌ دهندگان اسب

به گزارش گلونی در هزاره سوم قبل از میلاد مسیح کاسی‌ها از مهم‌ترین قبایل بومی آسیانی دامنه‌های زاگرس محسوب می‌شدند. محل اصلی سکونت کاسی‌ها، کاسپی‌ها، کاشی یا کش‌شو‌ها را می‌توانیم لرستان امروزی بدانیم که از هزاره‌های قبل‌تر در آن مکان ساکن بودند و با افزایش جمعیت توانستند منطقه وسیعی از دامنه‌های جنوبی دریای کاسپین تا کردستان و کناره‌های غربی کویر مرکزی ایران را تحت سیطره خود قرار بدهند.

کاسی‌ها در نیمه هزاره دوم قبل از میلاد با گروه‌های آریایی مهاجر درهم‌آمیخته و البته قدرتمندتر شدند. به مرور به دره رود دیاله سرازیر شده و حملات خود را به بابل آغاز کردند. در این راستا، بخشی از پیشرفت‌های آنان را به خاطر رواج استفاده از اسب و اسب‌سواری در بین آن‌ها دانسته‌اند. تا جایی که می‌توان ردپای اسب را در تمام شئون زندگی مادی و معنوی آن‌ها مشاهده کرد.

گانداش موسس سلسله کاسی در ۱۷۴۱ قبل از میلاد در جنگ‌های خود با بابل تا بخش‌های مرکزی این سرزمین پیشروی کرد. کاسی‌ها برای مدت سه قرن در بابل حکمرانی کردند، تا زمانی‌ که هیتی‌ها به آن سامان یورش برده و کاسی‌ها را بیرون راندند.

احتمال دارد که نام دریای کاسپین (دریای خزر) که در منابع آمده و امروز هم رواج دارد، و همچنین نام کاشان از این اقوام گرفته شده باشد. کمااینکه کلمه قزوین نیز معرب کاسپین است.

کاسیان پرورش‌ دهندگان اسب

کاسی‌ها که جنگجویان و سوارکارانی مثال‌زدنی‌ بودند برای مقابله با بابل با ایلامی‌ها همکاری‌های داشتند. آن‌ها دامدار و کشاورز بوده و اما شهرتشان همچنان در رابطه با اسپ و پرورش آن بود. همچنین در لرستان و کرمانشاه گنجینه‌هایی مفرغی به خصوص در شهر هرسین یافت شده که متعلق به این قوم است. «لرستان منبع اشیا پر آرایه و گوناگون از جنس مس یا مفرغ ورقی و ریختگی شده است» که در جهان به مفرغ لرستان معروف است.

گفتنی است که این اشیا بیشتر از گورها پیدا شده‌ و تاریخ آن‌ها به ۲۷۰۰ قبل از میلاد باز می‌گردد. در اواخر قرن هشتم که مادها بر سرزمین کاسی‌ها دست یافتند، دوره مفرغ‌های لرستان به پایان رسید و تمدن دیگری جاگزین آن شد.

جالب‌ترین ویژگی هنر گنجینه لرستان تزيینات مارپیچ یا مفتول‌های به هم پیچیده شده در این اشیا است که هرکدام نماد باوری مقدس بوده است. بر روی این گنجینه‌ها مظاهر طبیعت، تصویر خدایان، تصویر انسان و حیوان دیده می‌شود و البته ابزارهای مربوط به اسب و اسب‌سواری نیز در میان آن‌ها بسیار است.

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

کاسیان لرستان چه کیش و دینی داشتند و باورها و نمادهای مذهبی و ذهنی آنها چه بود

خروج از نسخه موبایل