آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۵/۲۹

مساعدت وزیر علوم برای تامین اعتبار صندوق پژوهش و فناوری لرستان

عمده شرکت‌هایی که در نمایشگاه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان حضور دارند مربوط به حوزه گیاهان دارویی هستند. مساعدت وزیر علوم برای تامین اعتبار صندوق پژوهش و فناوری لرستان
ادامه مطلب ...