گلونی

آیا حمید هیراد در کنسرت زنده لب خوانی یا پلی بک کرد؟

آیا حمید هیراد در کنسرت زنده لب خوانی یا پلی بک کرد؟

پایگاه خبری گلونی، میثم کریمی: ماه‌ها قبل حمید حسین‌زاده ملقب به حمید هیراد به دلیل سرقت ادبی گوشه رینگ قرار گرفت.

شاعران و رسانه‌ها می‌گفتند که او بخشی از اشعار دیگران را بدون اینکه اسمی از شاعران اثر بیاورد، در کارش می‌خواند و خودش را سراینده شعر معرفی می‌کند.

آنقدر رسانه‌ها این موضوع را پیگیری کردند و به او فشار آوردند که شرکت حامی هیراد و تولید کننده و برگزار کننده مجبور به عذرخواهی از مردم و رسانه‌ها شدند. آن‌ها خسارت‌های این کارشان را به شاعران پرداخت کردند و سعی کردند هیراد جوان را از یک سقوط زودهنگام از پرتگاه شهرت در موسیقی نجات دهند..

این بار یک ویدیو تکان دهنده از یکی از کنسرت‌های حمید هیراد در فضای مجازی منتشر شده که به گمان برخی آقای هیراد مشغول لب‌خوانی در کنسرت زنده است.

 او در کنسرت به یک باره به حالت احترام سرش را پایین می‌آورد و همزمان صدای او که میکروفن در مقابل صورتش نیست پخش می‌شود.

هیراد پس از چند ثانیه پشت به مردم می‌کند و خواندن ادامه همان قطعه را بازی می‌کند!

آیا حمید هیراد در کنسرت زنده لب خوانی یا پلی بک کرد؟

ویدئوی منسوب به عقب ماندن حمید هیراد از آهنگ

پس از انتشار این ویدیو حمید هیراد ویدیویی از زاویه‌ای جدید منتشر کرد و مدعی شد که ویدیوی اول صداگذاری شده است.

ویدئوی منتشر شده از طرف حمید هیراد

بعد از این دو ویدئو یک ویدئو دیگر هم منتشر شد که گویا هیراد در آن از لب‌خوانی و پلی بک عذرخواهی می‌کند.

ویئویی که گمان می‌ورد عذرخواهی برای لب خوانی باشد

به هر حال قضاوت همچنان با مخاطبان است؛

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل