گلونی

بزرگترین امپراتور مغول در هندوستان را جلال‌الدین محمداکبر تاسیس کرد

بزرگترین امپراتور مغول در هندوستان را جلال‌الدین محمداکبر تاسیس کرد

بزرگترین امپراتور مغول در هندوستان را جلال‌الدین محمداکبر تاسیس کرد

بزرگترین امپراتور مغول در هندوستان را جلال‌الدین محمداکبر تاسیس کرد

در چه زمانی جلال‌الدین محمداکبر بزرگترین امپراتور مغول در هندوستان را تاسیس کرد؟

به گزارش پایگاه خبری گلونی، جلال‌الدین محمداکبر (۱۶۰۵-۱۵۴۲) بزرگترین امپراتور مغول در هندوستان بود. وقتی او در سال ۱۵۵۶ بر تخت نشست، تنها یک حاکم ساده بود. پدربزرگ او، بابر، با شجاعت و مهارت نظامی فوق‌العاده خود توانست امپراتوری مسلمان‌نشینی در شمال هندوستان تاسیس کند.

اما شخصی غاصب پسر او یعنی پدر اکبرشاه را از پایتخت خود، دهلی، بیرون کرد. اکبرشاه با زیرکی و قدرت تمام رقبای خود را برکنار کرد و با کشتی یک سلسله فتوحات انجام داد که در نتیجه تا سال ۱۵۶۲ مناطق بی‌شماری را تحت نفوذ خود درآورد، از جمله پنجاب و مولتان، حوزه رودخانه گنگ و جومنا، گوالیور در جنوب و کابل در شمال غربی افغانستان.

او بارها از رودخانه نارابادا عبور کرد و به دیکن وارد شد و در نتیجه قلمرو خود را به سمت جنوب توسعه داد. تا سال ۱۶۰۵ امپراتوری او مشتمل بر ۱۵ استان بود که از کوه‌های هندوکش تا رودخانه گودوکاری و از بنگال تا گجرات ادامه داشت.

او نه‌تنها یک فرمانده، بلکه سیاستمدار بزرگی نیز بود.

او سیستم اداری عالی برپا کرد و با حاکمان پیشین هندو طرح دوستی ریخت.

او به مذهب آن‌ها احترام گذاشت و حتی با دو شاهزاده خانم هندو ازدواج کرد.

در زمان حکومت او هنر و ادبیات ترقی کرد و دانشمندان از سراسر جهان به دربار دعوت شدند و راجع به موضوعاتی از قبیل فلسفه و مذهب با او به بحث پرداختند.

بعد از سال ۱۵۸۲ او فرقه مذهبی جدیدی تشکیل داد و رهبری آن را خود برعهده گرفت، لیکن اتباع خود را مجبور به پیروی نکرد.

او در ۱۶ اکبر سال ۱۶۰۵ در اگرا درگذشت. از او به‌عنوان یک رهبر بخشنده، صادق و خردمند یاد می‌شود.

بزرگترین امپراتور مغول در هندوستان را جلال‌الدین محمداکبر تاسیس کرد.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل