آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۴/۰۹

در تصادف بزرگراه شیراز خرامه چه کسی مقصر بود؟ سازمان راهداری خودش را تبرئه می‌کند؟

سازمان راهداری خودش را تبرئه کرد؛ مقصر راننده بود. شاید سازمان راهداری با واژه کافی آشنایی ندارد و به همین خاطر به علائم نصب شده در جاده کافی می‌گوید. در تصادف بزرگراه شیراز خرامه چه…
ادامه مطلب ...