گلونی

ارزیابی کارنامه فاطمیان در عرصه شهرسازی مغرب

ارزیابی کارنامه فاطمیان در عرصه شهرسازی مغرب

ارزیابی کارنامه فاطمیان در عرصه شهرسازی مغرب

شهرهای فاطمی افریقیه؛ ارزیابی کارنامه فاطمیان در عرصه شهرسازی مغرب

به گزارش گلونی در مطالعه شهرسازی دوره فاطمیان با وجود آنکه اغلب قاهره در کانون توجه قرار می‌گیرد، اما دوره حضور مستقیم آنها در مغرب را می‌توان یکی از ادوار مهم شهرسازی تاریخ مغرب اسلامی و نیز دوره فاطمیان به ‌شمار آورد که طی آن دو شهر مهدیه و منصوریه (صبرة‌ المنصوریة) بنا نهاده شد.

در این پژوهش با در پیش گرفتن روش مطالعه تاریخی شهرهای اسلامی (با اتکا بر ابعاد، زمان و موقعیت جغرافیایی)، شهرهای فاطمی مغرب یعنی مهدیه و منصوریه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ارزیابی کارنامه فاطمیان

بنا بر یافته‌های این پژوهش، شهر مهدیه (نخستین شهر فاطمی مغرب) در موقعیتی حساس و خطیر از نظر تاریخی برای فاطمیان بنا نهاده شد که به‌ نوعی واکنشی با ماهیت تمدنی در قبال مخاطرات امنیتی پیش روی فاطمیان بود.

مهدیه افزون بر اینکه برای مقطعی کوتاه به کانون تحولات سیاسی افریقیه تبدیل شد، به سبب موقعیت خاص جغرافیایی آن، در اوایل قرن چهارم قمری به پایگاهی مهم تبدیل شد که از طریق آن فاطمیان بر بحر متوسط (دریای مدیترانه) تسلط یافتند.

همچنین شهر منصوریه -که از نظر طرح اولیه و مدوّر بودن شبیه بغداد ارزیابی می‌شد و الگوی فاطمیان در بنای شهره قاهره نیز بود- به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی (مکان‌یابی) آن، در سه دهه پایانی حضور فاطمیان در افریقیه، به کانونی مهم برای فعالیت‌های اقتصادی و تحولات فرهنگی منطقه تبدیل شد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسنده: زینب فضلی

با معماری ایرانی و ویژگی آن بیشتر آشنا شوید

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل