اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

سرنوشت نامعلوم «جمعه ایرانی»

برنامه طنز «جمعه ایرانی» که سال‌ها از رادیو ایران روی آنتن رفته مدتی است پخش نمی‌شود و هنوز هم تکلیف اجرای مجدد آن مشخص نیست. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی به نقل از مهر ، سعید توکل درباره…