اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

داوری پنجمین جایزه درست‌نویسی مطبوعات انجام شد

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با هدف کمک به ارتقای جایگاه زبان فارسی، هر سال با برگزاری جشنواره درست‌نویسی، جایزه‌ای به رسانه‌های مکتوب و…