اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

سیل برای رسانه ها هنوز تمام نشده است؛ خبرنگاران در محل حادثه حضور داشته باشند

یک روزنامه نگار و مدرس ارتباطات درباره عملکرد رسانه‌های رسمی پس از گذشت حدود یک ماه از حادثه سیل در شهرهای مختلف کشور بیان کرد:  خبرنگارانی را باید اعزام کنیم تا در محل حادثه حضور داشته…