اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

سلبریتی‌های جهانی

دهه‌ی نود شرایط متفاوتی برای این فیلمساز بزرگ رقم خورد. اراذل و اوباش و بارش سنگ‌ها روی پرده سینما رفت و نگاه منتقدین و مخاطبان سینمای مستقل را به خودش جذب کرد.