اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

ما که نگفتیم درآمد کنسرت‌های‌شان را به لرستان بدهند، لااقل احوالی بپرسند

یعنی این سرزمین به اندازه یک واکنش ابتدایی در حد استوری و یک پست توئیتری هم برای این عزیزان ارزش نداشته است؟ ما که نگفتیم درآمد کنسرت‌های‌شان را به لرستان بدهند، لااقل احوالی بپرسند.

حمید حامی از شایعات و حواشی ایجاد شده بعد از کنسرت شیراز می‌گوید

حمید حامی گفت: «مردم ما باهوش تر از آن هستند که فریب تصویری فرضی و چند ثانیه‌ای را که هیچ تقصیری از پخش آن متوجه بنده نیست و نخواهد بود و ساختگی یا حقیقی بودن آن هنوز مورد شک است، بخورند.»