اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

میراث و صنایع دستی

میراث فرهنگی و صنایع دستی از جمله زیرساخت های فرهنگی یک کشور میتوان دانست، پوشش خبری میراث فرهنگی کشور و همچنین صنایع دستی و هنر های دستی برای گلونی مهم است

شهرداری خرم آباد یک پل ۹۴ ساله و در آستانه ثبت ملی را خراب کرد

باید شکرگزار باشیم که شهرداری پل گپ یا حتی قلعه فلک‌ الافلاک را به بهانه در خطر بودن شهر در هنگام سیل و زلزله، تخریب نکرده است. شهرداری خرم آباد یک پل ۹۴ ساله و در آستانه ثبت ملی را خراب…