مرور رده

داده نما

داده نما یا اینفوگرافیک از جمله اطلاعات ارزشمند و کاربردی زمان ما تلقی می شوند. آمار و اطلاعاتی به ما میدهند تا درک صحیح تری از پیرامون خود داشته باشیم.

برنامه‌های حفاظتی از یوزپلنگ

برنامه‌های حفاظتی از یوزپلنگ. مقایله با بحران کم‌‌آبی یا خریداری و نصب مخازن، پمپ آب و احیای آبشخورهای قدیمی در زیستگاه‌های یوز و تداوم بیمه تلفات یوز و خسارت‌های ناشی از این گونه، از…