مرور رده

لرستان

لرستان و یک دنیا فرهنگ، لرستان و یک دنیا مکان های دیدنی و تفریحی، لرستان و مردم مهمان نواز و غیور، لرستان و یک دنیا خبر، اخبار لرستان را در گلونی بخوانید.

وضعیت قرمز در لرستان

طبق استانداردهای وزارت بهداشت اکثر شهرهای استان در وضعیت قرمز و زرد هستند و وضعیت سفید نداریم. وضعیت قرمز در لرستان ادامه دارد.