اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

خرم آباد

شهر خرم آباد مرکز استان لرستان مهد فرهنگ لرستان و قوم غیور لر، پوشش اخبار شهر خرم آباد از رسالت های اصلی پایگاه خبری گلونی می باشد.

شهروندان خرم‌ آبادی‌ همچنان منتظر پایان یافتن ساماندهی و بازسازی سرچشمه و نهر شهوا هستند

سراب همچنان یک پتانسیل عظیم و البته نهفته در دل شهر خرم‌آباد است. کاش مسئولان شهرداری خرم‌آباد بدانند که نهر شهوا چقدر برای شهروندان خرم‌ آبادی‌ مهم است.