مرور رده

استان خوانی

در بخش استان خوانی پایگاه خبری گلونی به اخبار و وقایع پیرامون استان های کشور می پردازیم. اخبار استان های کشور از جمله اخبار مهم برای مردم شمرده می شود.

وضعیت قرمز در لرستان

طبق استانداردهای وزارت بهداشت اکثر شهرهای استان در وضعیت قرمز و زرد هستند و وضعیت سفید نداریم. وضعیت قرمز در لرستان ادامه دارد.