مرور رده

اخبار ویژه

اخبار ویژه همیشه بخشی از سایت است که برترین ها در آنجا قرار می گیرند. پایگاه خبری گلونی، اخبار جذاب و جالب خود را در این دسته نیز قرار می دهد.

شجریان زاده تاریخ است

شجریان این گونه بر شانه غول‌ها، زاده تاریخ، هشتاد ساله می‌شود، اگرچه بسیار پیش از آن بر صحنه تاریخ هنر و جامعه ماندگار شده بود. شجریان زاده تاریخ است.