مرور برچسب

آبخوان

منابع آب زیرزمینی هنوز تشنه‌اند؛ بیلان آبخوان‌های کشور باز هم منفی است

منابع آب زیرزمینی هنوز تشنه‌اند؛ بیلان آبخوان‌های کشور باز هم منفی است. بسیاری از آبخوان‌های کشور در انتظار تغذیه بیشتر و حذف فشار اضافه برداشت‌ها هستند.
ادامه مطلب ...

افزایش آب در دسترس برای مصرف‌کنندگان با استفاده از منابع جایگزین

رویکردهای طرف عرضه، بر افزایش آب در دسترس برای مصرف‌کنندگان با استفاده از منابع جایگزین (آب سطحی) در کوتاه‌مدت، یا با ذخیره‌سازی آب زیرزمینی در بلندمدت مبتنی هستند.
ادامه مطلب ...

طرح‌ های بیمه کشاورزی می‌تواند بر استفاده از آب زیرزمینی تأثیر بگذارد

در نهایت، طرح‌ های بیمه کشاورزی می‌تواند بر استفاده از آب زیرزمینی تأثیر بگذارد. با این همه، ارتباط میان بیمه محصول و مصرف آب برای آبیاری همچنان ناروشن است.    
ادامه مطلب ...

انتقال میان‌ حوضه‌ ای آب و کند و کاوی درباره معیارهای ارزیابی جامع

در این نوشتار انتقال میان‌ حوضه‌ ای آب از نگاه چندرشته‌ای بررسی می‌شود، و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا انتقال آب با یکپارچه‌نگری در مدیریت منابع آب سازگارپذیر است؟
ادامه مطلب ...

بازارهای آب را نباید داروی همه دردهای بحران آب پنداشت

بازارهای آب را نباید داروی همه دردهای بحران آب پنداشت. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که بسیاری از عیب‌های بازار آب، وقتی تجربه بیشتری درباره این ساز و کار به دست می‌آید قابل حل هستند.
ادامه مطلب ...

بازارهای آب و کارکرد بازار رسمی و غیررسمی آب

بازارهای آب معمولاً به دو شکل پدید می‌آیند. بازارهای رسمی آب، بازارهایی هستند که از پشتیبانی نظام حقوقی برخوردارند. به بیانی دیگر، نظام حقوقی، مبادلات کارآمد بازار را تقویت می‎کند و حل…
ادامه مطلب ...