مرور برچسب

آبخيزداري

عملیات آبخیزداری سرعت سیلاب را کاهش می‌دهد؛ سدسازی غیر اصولی خطرناک‌تر از سیل است

عملیات آبخیزداری سرعت سیلاب را کاهش می‌دهد؛ سدسازی غیر اصولی خطرناک‌تر از سیل است. در کشور ما اغلب بارش‌ها در فصل‌هایی اتفاق می‌افتد که نیازی به آن نداریم.
ادامه مطلب ...