مرور برچسب

آب شیرین کن

آب‌شیرین‌کن و مزارع پرورش ماهی در قفس، چالش مهم سواحل هرمزگان است

مدیر پروژه آمایش سرزمین استان هرمزگان گفت: آب شیرین کن ها، توسعه مزارع پرورش میگو و ماهی در قفس سواحل را به شدت تهدید می کند و مکان گزینی این پروژه ها به خوبی انجام نشده است.
ادامه مطلب ...