اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آب غیر متعارف

آب غیرمتعارف چیست

 براساس تعریف، آب غیرمتعارف به آبی گفته می‌شود که از تصفیه فاضلاب‌های (پساب‌ها) شهری و صنعتی، شیرین‌کردن آب شور دریا، جمع‌آوری آب باران و نظایر آن.