مرور برچسب

آتش سوزی در زاگرس

بقای خیریه ای زاگرس

از سال‌های دور، هر زمان که اوضاع اقتصادی به‌شدت بد بوده، زاگرس آسیب شدید دیده است. از قحطی ۱۳۲۰ بگیرید تا هدفمندی یارانه‌ها. بقای خیریه ای زاگرس.

شب تش در زاگرس

كنار ديوار سيمانی خانه‌ای روستايی هشت، ده نفر از محيط‌بانان و مردم محلی در سايه ديوار روي تخته‌های سنگ‌ نشسته بودند. شب تش در زاگرس.