مرور برچسب

آثار باستانی

همسفر خاطرات یکدیگر باشیم؛ با خاطره دیگران سفر کنیم و آن‌ها را با خاطرات خود به سفر ببریم

فراموش نکنید ما این روزها باید در خانه بمانیم و امکان سفر رفتن نداریم پس بیایید با سفرهایی که رفتیم خاطره‌بازی کنیم. بیایید همسفر خاطرات یکدیگر باشیم.
ادامه مطلب ...