اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آثار ملی

خانه نیما عاقبت چه می‌شود

دیروز بار دیگر در کمیته ثبت آثار ملی غیرمنقولِ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خانه نیما در تهران واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد.