مرور برچسب

آرش ظلی پور

همه چیزهایی که آرش ظلی پور در مصاحبه با مسعود فراستی نمی‌دانست

در مصاحبه با آقای فراستی این آقای فراستی بود که با هوشمندی و تجربه بسیار منحنی رفتاری، پاسخ به سؤال‌ها را طوری پیش برد که مصاحبه‌کننده عصبی و پرخاشجو شود. همه چیزهایی که آرش ظلی پور در…
ادامه مطلب ...