مرور برچسب

آرش نژاد

خرناس کروکودیل در گوش گنگ‌های خواب دیده می‌پیچد

بی‌گمان رجوع به سبک‌ها و استفاده از تمهیدات نمایشی این امکان را برای نویسندگان، کارگردانان، بازیگران و حتی مخاطبان تئاتر فراهم می‌آورد تا لذت دو چندانی را تجربه کنند. لذتی که در آن زمان…
ادامه مطلب ...