مرور برچسب

آستارا

نوشد آیینی فراموش شده در حیران رسمی که از آمدن بهار خبر می‌دهد

فراموش شدن سنت‌های بومی و محلی از مهمترین دغدغه‌های نسل‌های مختلف بشر است که مطالعه برخی از آنها در برگه‌های تاریخ نه تنها لذت بخش نیست بلکه فقط سبب تکثیر آلام می‌شود.
ادامه مطلب ...