مرور برچسب

آلودگی‌های محیط زیست

برنج بلای جان ایران

قطعا یکی از دلایل کم‌آب شدن سیمره، زاینده‌رود، سفید‌رود و... همین کشت بی‌رویه و غیراصولی برنج در سرشاخه‌ها و در مسیر عبور این رودخانه‌ها است.