مرور برچسب

آلودگی زیست محیطی

ایجاد سامانه‌های تجمیع پایش منابع محیطی، منابع نشر و پایش صنایع

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست گفت: ایجاد سامانه های تجمیع پایش منابع محیطی، پایش منابع نشر و پایش صنایع و خدمات از جمله برنامه های آتی دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست است.
ادامه مطلب ...