مرور برچسب

آلودگی نفتی

ارجاع استانداردهای نحوه دریافت فضولات نفتی به شورای عالی محیطزیست

مدیرکل دفتر بررسی‌ آلودگی‌های دریایی سازمان محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست موظف به تدوین استاندارد نحوه دریافت فضولات نفتی شد که این کار انجام شده و به شورای عالی محیط زیست ارجاع شده…
ادامه مطلب ...