اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آلودگی هوا

ریشه آلودگی هوا در شاهنامه فردوسی

موضوع آلودگی هوا در اسناد تاریخی بسیار دیده می‌شود و ریشه آلودگی هوا به گذشته برمیگردد. بر اساس آنچه مرحوم فردوسی فرمودند از زمان ورود کاووس به ایران زمین، ما با مشکل ریزگردها مواجه شدیم.

مومیایی در منابع رسمی

برای آنانی که این روز خود را با امور مربوط به مومیایی مفقودِ مشهود گذراندند و همچنان می‌گذرانند باید بگویم ما هم مثل شما خبرها را از منابع رسمی دنبال می‌کنیم و همان قدر می‌دانیم که منابع…