اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آلودگی هوا

مومیایی در منابع رسمی

برای آنانی که این روز خود را با امور مربوط به مومیایی مفقودِ مشهود گذراندند و همچنان می‌گذرانند باید بگویم ما هم مثل شما خبرها را از منابع رسمی دنبال می‌کنیم و همان قدر می‌دانیم که منابع…

فرسایش خاک و افزایش آلودگی هوا از نتایج کاهش درختان است

افزایش نرخ بیابان زایی، فرسایش خاک، به راه افتادن سیلاب ‌ها پس از بارندگی، افزایش آلودگی هوا و از دست دادن چشم اندازهای زیبا در کوچه‌ها از جمله پیامدهای کاهش درختان کشور در اراضی جنگلی است.