مرور برچسب

آلیس در سرزمین عجایب

خواستگاری هتر از آلیس

در آخرین قسمت از سری فیلم‌های آلیس، دیدیم که هتر، توانست به کمک آلیس خانواده خود را از زندان ملکه ‌قرمز نجات دهد. خواستگاری هتر از آلیس.