مرور برچسب

آمار گردشگران

آمار گردشگری ایران افزایش داشته است یا راست نمی‌گویند؟

آمار گردشگری ایران افزایش داشته است یا راست نمی‌گویند؟ گردشگری ما رونق داشته است؟ آمار گردشگران خارجی در حال افزایش است؟ آیا پنج تا ده میلیون گردشگر در سال، رقم درستی است؟ اصلا برای…
ادامه مطلب ...