مرور برچسب

آموزش‌وپرورش

معلم هم معلمای قدیم

معلممون آلزایمر هم داشت. در حدی آلزایمرش شدید بود که هر روز میومد یه فصل تکراری رو درس می‌داد. یعنی ما تا آخر سال فقط داشتیم تصمیم کبری می‌خوندیم.