مرور برچسب

آموزش خبرنگاری

جهش خبرنگاری بحران در کشور

اخبار و کلیپ‌های تولید شده توسط شهروندخبرنگاران نشان می‌دهد که روند خبرنگاری شهروندی در کشور رو به رشد بوده است. این رشد از یک سو افزایش سواد رسانه‌ای و از سوی دیگر افزایش سواد دیجیتال…

خبرنگاری در بحران

خبرنگار موظف است همه دانسته‌های خود را با نهادهای مسئول درمیان بگذارد... اما خبرنگار نباید فراموش کند که حوزه فعالیتش اطلاع‌رسانی مسئولانه در شرایط بحران است.