مرور برچسب

آموزش درست نویسی

و یا غلط است

این اشتباهات در طول سالیان متمادی از بس که تکرار شدند ما خیال می‌کنیم اتفاقاً شکل درست همین است. و یا غلط است. در این باره بیشتر بخوانید.

زود باور نباشیم

این اشتباهات در طول سالیان متمادی از بس که تکرار شدند ما خیال می‌کنیم اتفاقاً شکل درست همین است. زود باور نباشیم چرا که به جامعه لطمه می‌زنیم.

اخلاق رسانه ای داشته باشیم

هادیان در این ویدیو به ما می‌گوید که کدام کارها در رسانه به معنای بی‌اخلاقی رسانه‌ای تلقی می‌شود. به پیشنهاد او بیایید اخلاق رسانه ای داشته باشیم.