مرور برچسب

آموزش رقص

مصائب رقص و عروسی داداش من

دادشم بلد نیست برقصه. از اونهاییه که ترکیب رقص سماوی و هیپ‌هاپ داره یعنی شروع می‌کنه به رقصیدن بال چپش آتیش می‌گیره و موتور عقبش روشن می‌شه و پرواز می‌کنه و به زمین نشوندنش با یه بال کار…