مرور برچسب

آموزش روزنامه نگاری

دروازه بانی خبر چیست؟

خبری كه به روزنامه راه می‌يابد از دروازه‌های متعدد و از مسيری طولاني گذشته است. دروازه بانی خبر چیست؟ پاسخ این سوال را بخوانید.