مرور برچسب

آموزش طنز

سود در آمونیاک است و بس

تصور کنید یک چیز مسخره خریده‌اید و الان آن چیز مسخره گران شده است. این موضوع مطلبی است با این تیتر: سود در آمونیاک است و بس.

خواستگاری کردن در صف نذری

یکی از تمرین‌های کارگاه طنز رضا ساکی این بود که یک آیتم خواستگاری طنز برای یک سریال ایرانی بنویسید. خواستگاری کردن در صف نذری یکی از آنهاست.