مرور برچسب

آنتن

نسخه سینمایی سریال پایتخت و بازگشت رضا عطاران به تلویزیون از زبان مدیر فیلم و سریال شبکه یک

الماسی درباره تولید نسخه سینمایی سریال پایتخت خبر داد: چنین مواردی طبیعتاً به درخواست عوامل تولید اتفاق افتاده اما مجوز باید از سوی سازمان باشد.
ادامه مطلب ...