مرور برچسب

آوازهای لری

برخی از بزرگترین هنرمندان موسیقی لری هم به تکرار افتاده‌اند؛ کنسرت‌های تکراری فروش نمی‌کند

مخاطبان پس از چند سال گوش کردن به آهنگ‌ها، دیگر میل رفتن به کنسرت‌ و شنیدن همان آهنگ‌ها را ندارند. برخی از بزرگترین هنرمندان موسیقی لری به تکرار افتاده‌اند.