مرور برچسب

آواز داوودی

دو کتاب جدید از نشر چشمه

رمان «ترکش لغزنده» چند برهه و مقطع از زندگی یک خانواده ایرانی را به تصویر می‌کشد و چند دوره از دوران تاریخ معاصر از جمله جنگ تحمیلی را در بر می‌گیرد. داستان این رمان با اتکا به دو راوی روایت…