مرور برچسب

آواز ساریخانی

کورش نریمانی و آواز ساریخانی

ساریخانی یکی از آوازهای رایج در موسیقی لری است که با متر آزاد اجرا می‌شود و نزدیک به مایه ماهور است. فعالیت‌های هنری کورش نریمانی به نقل از سایت ایران تئاتر.